Структура ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Структура ХНПУ імені Г.С. Сковороди, статус і функції його структурних підрозділів визначаються Статутом університету та положеннями про відповідні структурні підрозділи. Структурні підрозділи утворюються рішенням вченої ради університету у порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» і Статутом Університету.

Адміністрація університету
Ректор
Бойчук Юрій Дмитрович
Адреса: м. Харків,
вул. Алчевських, 29, к. 204,
тел/факс +38(057)700-69-09,
 

Проректор
з наукової, інноваційної і міжнародної
діяльності
Адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 29, к. 208,
тел +38(057)717-10-36,

Проректор
з навчально-наукової роботи
Борисов Володимир Андрійович
Адреса: м. Харків,
вул. Алчевських, 29, к. 205,
тел +38(057)700-34-97,

Проректор
з навчально-виховної роботи
Адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 29, к. 207,
тел +38(057)700-35-09,

Проректор
з адміністративно-господарської роботи
Чернік Тетяна Валентинівна
Адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 29, 
к. 203,
тел +38(050)218-31-75,


Завідувачі кафедр ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Уповноважена особа  з питань функціонування української мови


Структурними підрозділами Університету є:

 


 

Університет відповідно до законодавства та головних завдань діяльності може створювати й інші структурні підрозділи.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.