Науково-дослідна лабораторія проблем технологій науково-педагогічних досліджень, прикладної педагогічної діагностики та корекції освітнього процесу

Лабораторія є структурним підрозділом ХНПУ імені Г. С. Сковороди і безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи та діє на громадських засадах. 

Лабораторія є міждисциплінарним підрозділом створеним на базі кафедр університету: кафедри дошкільної та професійної освіти; кафедри освітології та інноваційної педагогіки; кафедри музичного мистецтва.

Проводячи наукові дослідження у галузі науково-педагогічних досліджень, прикладної педагогічної діагностики та корекції освітнього процесу лабораторія діє згідно з Конституцією України, Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту».  

Тема лабораторії: проведення науково-педагогічних досліджень для  вирішення навчальних завдань у закладах освіти різних рівнів

The theme of the Laboratory: carrying out scientific pedagogical studies  aimed at solving teaching and learning problems in the educational institutions of  different levels  

Мета лабораторії: науково-дослідна діяльність у галузі науково педагогічних досліджень, прикладної педагогічної діагностики, розробки  методичних рекомендацій за результатами діагностування для здійснення  корекції освітнього процесу. 

The aim of the laboratory: scientific pedagogical research activities,  research into applied pedagogical diagnostics, working out recommendations for  the correction of the educational process. 

Керівник: Матвєєва Ольга Олександрівна, доктор педагогічних наук,  доцент, професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя  ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Head of the laboratory: Olga Matvieieva, Doctor of Pedagogical Sciences,  professor, professor of the Department of Teacher Musical and Artistic Training,  H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University 

Відповідальний виконавець: Жуков Василь Павлович, доктор  філософії, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва ХНПУ імені  Г. С. Сковороди 

Vasyl Zhukov PhD in Pedagogic sciences, associate-professor of the  Department of Musical Art, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical  University

пер. Фанінський 3, ауд. 44, м. Харків, 61102

тел. +380 97 39 95 095

e-mail: oamat@hnpy.edu.ua

Керівник

Матвєєва Ольга Олександрівна

доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.