Відділ аспірантури і докторантури

Аспірантура і докторантура у структурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди реалізує завдання щодо створення умов безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації громадян. Відділ аспірантури і докторантури ХНПУ імені Г.С. Сковороди здійснює організацію, планування, супровід освітньо-наукових програм здобуття наукового ступеня доктора філософії або доктора наук, контроль підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

В історії університету вперше згадується про аналог сучасної аспірантури 1916 р. У той час найздібніших випускниць Харківських вищих жіночих курсів прикріплювали до кафедр для підготовки до отримання професорського звання. 1936 р. в педагогічному інституті відкрито аспірантуру з двох спеціальностей.

На теперішній час у ХНПУ імені Г.С. Сковороди опановують освітні і наукові компоненти ОНП 17 докторантів і 467 здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (у тому числі 63 іноземних громадян) за 10 спеціальностями.

Виконання освітнього компонента забезпечують 87 докторів та 68 кандидатів наук 42 кафедр університету. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти і наукове консультування докторантів здійснюють 53 кандидати та 83 доктори наук.


 

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, к. 103,
тел.(057) 700-35-21,
e-mail:
 
Завідувач відділу
Разуменко Ірина Василівна
канд. філол. наук, професор        
тел.: +380679403133                                   

Старший інспектор відділу
Ульянова Тетяна Петрівна

Старший інспектор відділу
Паульс Вікторія Олександрівна
тел.: +380507178461
Інспектор
Клочко Тетяна Павлівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.