Наукова та науково-технічна діяльність ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Порядок реалізації права на академічну мобільність

План проведення заходів у ХНПУ імені Г.С Сковороди, присвячених Дню науки в Україні у 2023 році

Перші Всеукраїнські Прокопенківські читання «Освіта збереже Україну»


 

В університеті успішно працює аспірантура та докторантура з 10 спеціальностей, функціонує 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Результати своїх наукових досліджень науковці університету мають можливість друкувати у 17 фахових наукових журналах (перелік).

Для організації дослідницької інфраструктури в університеті створено і плідно працюють такі структурні підрозділи: лабораторії - 10 науково-дослідних, 1 навчально-наукова і 7 науково-методичних; рада молодих учених; студентське наукове товариство.

Наукова бібліотека університету є сучасним інформаційно-культурним центром і важливим складником освітнього процесу в університеті. Вона має розвинену інфраструктуру – читальні зали, абонементи. Нинішній бібліотечний фонд налічує майже 1млн. примірників навчально-методичної та наукової літератури.

За роки існування університету в ньому склалися й успішно працюють наукові школи за різними напрямами:

 • педагогічна,
 • ​право,
 • психологічна,
 • політологічна школа,
 • економічна,
 • історична,
 • мистецька,
 • хімічна,
 • біологічна,
 • фізико-математична,
 • філологічна,
 • філософська
 • наукова школа з фізичного виховання і спорту

У наукових школах університету продовжується продукування нових знань, зберігається спадкоємність наукових і суспільних традицій між різними генераціями дослідників, відбувається генетичний зв’язок між творчою спадщиною попередників і пошуками сучасників.

Проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності
Адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 29, к. 208,
тел +38(057)717-10-36,

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.