Перші Всеукраїнські Прокопенківські читання «Освіта збереже Україну»

10 червня 2022 року Сковородинівський університет започаткував Перші Всеукраїнські Прокопенківські читання «Освіта збереже Україну». У цей день сковородинівці вшановують пам’ять багаторічного очільника нашого славетного університету Івана Федоровича Прокопенка (10.06.1936-29.06.2021 рр.). Майже половину свого життя, а саме чотири десятиліття (1980–2020 рр.) Іван Федорович незмінно очолював ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Завдяки його невтомній діяльності університет перетворився на справжній центр формування інтелектуальної еліти усієї України.

Більше світлин

Офіційне відкриття Перших Прокопенківських Читань розпочалося з вітального слова ректора Сковородинівського університету проф. Юрія Бойчука. У своєму виступі ректор зауважив, що Іван Федорович був видатним організатором вищої освіти в Україні, він здійснив неоціненний внесок у підготовку багатьох поколінь учителів і виростив цілу плеяду талановитих педагогів.

«Не дивлячись на те, що за освітою Іван Федорович був юристом, саме педагогіка стала його покликанням і справою всього життя. І сьогодні ми будемо згадувати Івана Федоровича, його слова, його вчинки. Будемо говорити про те, скільки ним було зроблено для підготовки вчительської еліти в нашій державі»,- додав Юрій Дмитрович.

Спогадами про співпрацю і велику дружбу з Іваном Федоровичем поділилися: Президент НАПН України, акад. Василь Кремень, директорка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, проф. Лариса Лук′янова, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України проф. Сергій Максименко, ректорка Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, проф. Марина Гриньова, президент Харківського університетського консорціуму, директор ННІ «Інститут державного управління», ХНУ імені В.Н. Каразіна, проф. Людмила Бєлова, ректорка Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», проф. Катерина Астахова, проректор з науково-педагогічної роботи КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», проф. Іван Степанець, голова відділення Національного Олімпійського комітету України в Харківській області Віктор Христоєв, Гетьман Українського козацтва Микола Пантелюк, голова Лохвицької територіальної громади Полтавської області Віктор Радько, проф. кафедри освітології та інноваційної педагогіки Світлана Золотухіна, завідувачка кафедри філософії, проф. Марія Култаєва.

Програма та тематика виступів

Об’ємна програма Перших Прокопенківських читань була розподілена на декілька частин і складалася із вступного і заключного пленарних засідань і трьох секційних засідань за напрямками:

 • І.Ф. Прокопенко- особистість, громадянин, лідер, учитель, вчений, менеджер (Модераторки: декан фізико-математичного факультету, проф. Наталія Пономарьова та доц. кафедри освітології та інноваційної педагогіки Алла Цапко);
 • Іван Прокопенко - продовжувач Сковородинівський традицій (Модератори: декан українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф.Квітки-Основ’яненка, проф. Костянтин Голобородько та доц. кафедри історії України Інна Чернікова);
 • Сучасні проблеми підготовки педагогічної еліти в Україні і світі (Модераторки: декан факультету початкового навчання, проф. Тетяна Довженко та проф. кафедри освітології та інноваційної педагогіки Ольга Башкір).

Під час онлайн-конференції учасники наукового зібрання ділилися власними спогадами і улюбленими висловами Івана Федоровича, які вже стали відомими афоризмами:

«Життя – це справа, яку ми зобов’язані виконувати і чесно довести до кінця»;

«Своє серце віддаю людям і служінню рідній Україні»;

«Щасливий той, хто поєднав свою улюблену працю з суспільною користю, це і є справжнє життя»;

«Я люблю бути популярним: це щастя, але я хочу бути корисним: це обов’язок!»;

«Освіта збереже Україну!».

Ректор Юрій Дмитрович зазначив, що ці мудрі слова особливо актуальні зараз. Вони звучать для нас дороговказом: як нам треба жити й працювати.

Іван Федорович став взірцем для нас, своїм прикладом він довів, що мрії про професію здійснюються, а успіх приходить до того, хто наполегливо працює й постійно самовдосконалюється.

Сьогодні сковородинівці продовжують тримати свій освітній фронт, докладають максимум зусиль, аби зберегти університет у ці надскладні для України часи, забезпечити його успішний розвиток і продовжити реалізацію ідей і планів нашого Івана Федоровича Прокопенка.

Перші Всеукраїнські Прокопенківські читання «Освіта збереже Україну»- Секція 1.

Світлини

У секції «І.Ф. Прокопенко - особистість, громадянин, лідер, учитель, вчений, менеджер» було представлено глибокі та змістовні доповіді, присвячені вивченню непересічної постаті І.Ф. Прокопенка як керівника, науковця та педагога.

Особливу увагу слухачів викликали виступи:

«Історико-педагогічні та соціокультурні передумови становлення і розвитку Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди» Зеленської Л.Д., доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри освітології та інноваційної педагогічних ХНПУ імені Г.С. Сковороди, де виключно грунтовно було представлено ретроспективний аналіз історії університету, зокрема, у розрізі впливу особистостей його керівників;

 •  «Філософія освіти Івана Прокопенка: Європа тут і про це слід дбати усім і щоденно» Клепко С.Ф., доктора філософських наук, професора, заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва Полтавської академії неперервної освіти імені М.В.Остроградського, де було висвітлено концептуальні засади автетичної філософії освіти І.Ф.Прокопенка;
 •  «І.Ф. Прокопенко в серцях сковородинівців» Корж Г.В., кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди, присвячена категорії "серця" у реалізації освітньо-наукової діяльності в університеті;
 •  «Іван Прокопенко як засновник Харківської наукової школи педагогічних технологій» Янкович О.І., доктора педагогічних наук, професора, завідувачки кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, яка була зосереджена навколо актуальних питань історії вітчизняної педагогічної думки та наукових педагогічних шкіл;
 •  «Вибір професії: уроки Івана Федоровича Прокопенка» Пономарьової Н.О., доктора педагогічних наук, професора, декана фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди, де було представлено погляд на роль І.Ф.Прокопенка у професійному та особистому становленні педагогів та науковців університету.

Під час секційного засідання виступаючі та слухачі взяли активну участь у науковій дискусії, жваво обмінялися думками. Підбиваючи підсумки, учасники одностайно підтримали необхідність подальшого розвитку співпраці та продовження започаткованої традиції Прокопенківських читань як перспективного наукового форуму.

Перші Всеукраїнські Прокопенківські читання «Освіта збереже Україну»- Секція 2.

Світлини

На секції «Іван Прокопенко – продовжувач сковородинівських традицій» були презентовані доповіді:

 •  доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України М.Д. Култаєвої: «І.Ф. Прокопенко – гідний продовжувач сковородинівської традиції»;
 •  кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти С.Ю. Бакай «Прокопенко і Сковорода – два «Першорозумники» своєї епохи»;
 •  доктора філологічних наук, професора кафедри української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Н.М. Левченко «Філософські концепти Григорія Сковороди у світоглядній системі Івана Прокопенка»;
 •  колектив авторів, серед яких доктори педагогічних наук, професори В.В. Ворожбіт-Горбатюк, Т.М. Собченко, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки А.В. Боярська-Хоменко підготували доповідь «Кордоцентризм педагогічного світогляду Івана Прокопенка і Григорія Сковороди».
 •  зі своїми науковими повідомленнями ознайомили учасників конференції здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Се Кежань («Партнерство – константа життєтворчості Івана Прокопенка і Григорія Сковороди») і О.В. Пономаренко («Академічна доброчесність і сковородинівська традиція»).

Свої наукові доповіді виголосили і модератори секції: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України І.В. Чернікова («Внесок Івана Федоровича Прокопенка у національно-патріотичне виховання молоді»); доктор філологічних наук, професор, декан українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка К.Ю. Голобородько («Діяльність академіка І.Ф. Прокопенка з розбудови філологічної освіти за часів незалежності Української Держави»). Учасники конференції прокоментували необхідність подальшого вивчення сковородинівських традицій у життєдіяльності академіка І.Ф. Прокопенка.

Перші Всеукраїнські Прокопенківські читання "Освіта збереже Україну" - Секція 3.

Світлини

На секції «Сучасні проблеми підготовки педагогічної еліти в Україні і світі» було заслухано 9 доповідей:

 •  «Онлайн екскурсія стежками Івана Прокопенка в саду Тараса Шевченка» м. Харкова (Людмила Гепенко);
 •  «Багатовекторність підготовки сучасного вчительства як основа формування української еліти» (Лідія Ткаченко);
 •  «Підготовка освітянської еліти як чинник національної безпеки сучасної держави» (Олександр Безрук);
 •  «Біографічний метод навчання у підготовці педагогічної еліти» (Людмила Литвинюк);
 •  «Теоретичний аналіз європейського досвіду підготовки педагогічних кадрів» (Ірина Небитова);
 •  «Досвід адаптації українських учнів за кордоном» Людмила Гепенко);
 •  «Інтегроване вивчення української мови та літератури в НУШ: методичний аспект» (Олена Маленко);
 •  «Формування професійних компетентностей в нових реаліях» (Ольга Баніт);
 •  «Навчальний антикризовий тренінг для учасників освітнього процесу: досвід проведення» (Дар’я Овсюк).

Модераторками онлайн-зустрічі стали декан факультету початкового навчання, проф. Тетяна Довженко та проф. кафедри освітології та інноваційної педагогіки Ольга Башкір.

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.