Редакційно-видавничий відділ

Створений 1 лютого 1993 року (наказ ректора № 34 від 13 лютого 1993 року).

Положення про Редакційно-видавничий відділ

Ректорат університету, факультети, кафедри спрямовували діяльність на реалізацію таких завдань, як підвищення наукового потенціалу та ефективності видавничої діяльності, оптимізацію роботи аспірантури і докторантури, забезпечення навчального процесу навчально-методичною, довідковою, науковою літературою, що й зумовило створення редакційно-видавничого відділу, який є структурним підрозділом Інституту інформатизації освіти університету. Основним завданням відділу є: постійна співпраця з деканами, завідувачами кафедр, навчальним відділом з метою вивчення попиту необхідних видань щодо задоволення ними потреб студентів, аспірантів і професорсько-викладацького складу. Співробітники редакційно-видавничого відділу на основі планів кафедр складають річний план публікацій та контролюють його виконання; здійснюють обов’язкову розсилку фахових видань, засновниками яких є ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Майже одразу після створення відділу (згідно з наказом ректора) було створено редакційно-видавничу раду університету, до складу якої ввійшли професори і доценти – фахівці з різних дисциплін. Засідання цієї ради проходять щомісяця, членами ради розглядаються і затверджуються до друку рекомендовані кафедрами навчальні видання. Протоколи засідань редакційно-видавничої ради університету ведуться та зберігаються у відділі.

Сьогодення потребує популяризації університету за допомогою його участі в різноманітних рекламних проектах – каталогах, інформаційних виданнях, довідниках, сучасних енциклопедіях, у власних виданнях (газеті «Учитель», проспектах, буклетах тощо). Співробітники редакційно-видавничого відділу надають необхідну інформацію, пишуть профорієнтаційні та рекламні статті. Відділ разом із науковою частиною забезпечує участь у різноманітних престижних освітянських виставках, які сприяють визнанню навчального закладу, і де основою експозиції завжди є кращі видання авторів нашого університету.

Очолює підрозділ – начальник редакційно-видавничого відділу Шаповалова Олена Василівна.

 

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29, к. 118

тел.(057) 700-35-06

e-mail: redvid1993@gmail.com

Шаповалова Олена Василівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.