Науково-методична лабораторія громадянської та міжкультурної освіти

8 грудня 2018 року Вчена рада ХНПУ імені Г.С. Сковороди ухвалила рішення про створення у структурі університету Науково-методичної лабораторії громадянської та міжкультурної освіти (Протокол засідання Вченої ради № 8 від 18.12.2018 р.).

Науково-методична лабораторія громадянської та міжкультурної освіти (далі Лабораторія) є науковим підрозділом Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, що працює на громадських засадах.

Метою діяльності Лабораторії є проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-інформаційних послуг, виготовлення науково-методичної продукції на замовлення закладів освіти, провадження інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців, зокрема фахівців вищої наукової кваліфікації.

Основні завдання та функції:

  • Виконання прикладних науково-дослідних і науково-методичних робіт (тем) з метою розв’язання актуальних наукових психолого-педагогічних і методичних проблем, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення важливих освітянських завдань.
  • Організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт ХНПУ імені Г.С. Сковороди та згідно з договорами Університету з іншими установами на виконання науково-дослідних робіт.
  • Створення й апробація методичного забезпечення процесу громадянської та міжкультурної освіти у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та неперервної педагогічної освіти,
  • Організація впровадження результатів досліджень і методичних розробок в освітній процес.
  • Сприяння підвищенню якості професійної підготовки педагогічних працівників.
  • Виконання інших функцій, відповідно до завдань і мети створення Лабораторії.

 Персонал науково-методичної лабораторії 

Юр’єва Катерина Анатоліївна,

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін.

Відповідальний секретар редколегії збірника наукових праць «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи».

Член ГО Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток».

Маленко Олена Олегівна,

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики.

Головний редактор збірника наукових праць «Український світ у наукових парадигмах».

Член Національної спілки журналістів України.

Фомін Володимир Вікторович,

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Ячина Тамара Миколаївна

Психолог. Психотерапевт. Член Української спілки психотерапевтів (УСП), дійсний член Європейської асоціації психотерапії (ЄАП)

Аспірантка спеціальності 015 «Професійна освіта»

Член ГО Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток».

 

 

 

61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, кор. В, к. 213

Тел.: +38(050)-50-44-089

E-mail: lab_cie@hnpu.edu.ua

Керівник:

Юр’єва Катерина Анатоліївна,

доктор педагогічних наук, доцент,

професор кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.