Кафедра теорії, методики і практики фізичного виховання

Кафедру створено з 01 вересня 2022 року шляхом приєднання кафедри теорії і методики фізичного виховання до кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення (Наказ №63-од від 24.06.2022 р.).

Кафедра здійснює освітню, науково-пошукову та спортивно-виховну діяльність у сфері фізичної культури.

Кафедра теорії, методики і практики фізичного виховання (ТМПФВ) забезпечує навчально-виховний процес з :

  1. Професійної підготовки здобувачів першого «бакалаврського» та другого «магістерського» рівнів вищої освіти денної і заочної форми навчання зі спеціальностей : 014 Середня освіта на факультеті фізичного виховання і спорту;
  2. Фізичного виховання здобувачів першого «бакалаврського» рівня вищої освіти на факультетах університету.

Метою роботи кафедри є послідовне формування особистої фізичної культури майбутнього фахівця, його готовності до професійної діяльності. 

Підготовка фахівців здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання з організації освітнього процесу, що зумовлені закономірностями й особливостями сучасної теорії та методики навчання, розвитку рухових здібностей і спортивного тренування в галузі фізичної культури

На кафедрі працює навчально-методичний кабінет що постійно поповнюється новими виданнями і налічує близько 6000 примірників науково-методичних, теоретико-історичних і періодичних видань.

Рішенням кафедри щорічно затверджується робота спортивних секцій за видами спорту.

Кафедра запрошує 

  • на навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура);
  • до активної роботи у наших спортивних секціях!


 

61168, г. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, кор. Г, к. 105,
тел. (0572) 68-06-13 (деканат)

e-mail: Kaf-fencing@hnpu.edu.ua

 

Завідувач кафедри:

Кривенцова Ірина Володимирівна
канд. пед. наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.