Кафедра хореографії

Людям з порушеннями зору (аудіоінформація про кафедру)

У 1991 році на музично-педагогічному факультеті ХДПУ ім. Г.С. Сковороди відкрито нову спеціальність «Хореографія», що було викликано відсутністю вищого навчального педагогічного закладу з підготовки вчителів хореографії у такому великому культурному центрі як м. Харків.

12 квітня 2001 року за ініціативою та сприянням ректора університету – академіка НАПН України, професора Прокопенка Івана Федоровича було засновано кафедру хореографії.

З 2001 року і по теперішній час очолює кафедру випускниця Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (1998 р.) Бугаєць Наталія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, професор.

Головним у діяльності кафедри хореографії завжди був пошук засобів постійного оновлення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу, індивідуальний підхід до розвитку особистості студентів та формування професійної майстерності у відповідності до умов і запитів сьогодення.

Організація освітнього процесу спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які повинні органічно поєднувати високу загальноосвітню підготовку з глибокими теоретичними і фаховими знаннями, бути глибоко ерудованими з питань світової та національної культури, володіти навичками безперервного духовного і фізичного вдосконалення, індивідуальної та колективної професійної діяльності. Висококваліфіковані викладачі кафедри формують у здобувачів вищої освіти виконавську культуру, забезпечують професійну підготовку майбутнього фахівця, здатного до самореалізації, самовдосконалення художньо-творчої діяльності.

Важливим напрямком науково-творчої роботи здобувачів вищої освіти кафедри хореографії є виконавська діяльність, оскільки професія хореографа передбачає ведення активної концертної роботи, тому, з самого початку навчання, здобувачі-хореографи беруть активну участь у різноманітних заходах.

Після закінчення ХНПУ імені Г.С. Сковороди випускники кафедри хореографії мають можливість працювати вчителями хореографії у загальноосвітніх школах, спеціалізованих школах (дитячих хореографічних школах, ліцеях мистецтв, гімназіях), Палацах культури. Також, випускники засновують клуби спортивних бальних танців, працюють керівниками дитячих мистецьких колективів та об’єднань, керівниками позашкільних мистецьких закладів, методистами, спеціалістами управлінь та відділів освіти. Багато з них є провідними, конкурентоспроможними фахівцями, які плідно працюють в Україні та за її межами, демонструючи високий рівень професійної підготовки.


 

61002,  м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29,  к. 133
тел. (057) 700-35-11
     +38(050) 587-83-13 (Viber. Telegram)
e-mail: kaf-choreography@hnpu.edu.ua

Завідувача кафедри

Єфімова Олена Володимирівна,

кандидат педагогічних наук

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.