Зоологічний музей імені О.П. Крапивного


Вже понад 40 років існує на кафедрі зоології зоологічний музей, який був створений видатним українським вченим-біологом, доктором біологічних наук, професором Олександром Павловичем Крапивним.

Зараз експозиційна і фондова частини музею складає близько 500 експонатів. Основа експозиції − натурні об’єкти: опудала наземних хребетних тварин, вологі препарати риб, амфібій і водних безхребетних, колекції м’якунів та комах. Також у експозиції музею використані елементи ландшафтного принципу: створені біогрупи, які дають змогу відвідувачам уявити, у яких природних умовах живуть ті чи інші тварини.

Свій внесок у збагачення музейного фонду зробили студенти факультету: були створені колекції двостулкових та черевоногих м’якунів басейну ріки Сіверський Донець, різних видів шовкопрядів (шовковичний, китайський, дубовий та інші), комах, занесених до Червоної книги Харківської області та ін.

Великою чисельність видів представлений у експозиції музею клас птахів, серед яких можна побачити рідкісні та екзотичні види.

До 75-річчя від дня народження О.П. Крапивного у 2004 році Українське товариство охорони природи подарувало музею опудало сибірського вовка.

Експозиція музею щорічно поповнюється новими експонатами.

Освітня діяльність зоологічного музею ім. О.П. Крапивного спрямована на досягнення завдань навчально-виховного процесу, науково-просвітницької і популяризаторської роботи. Тут вивчаються морфологічні особливості різних таксономічних груп, видовий склад світової та місцевої фауни, різноманіття міжвидових зв’язків; при вивченні експонатів зоологічного музею закріплюються теоретичні знання із зоології, біогеографії, екології, формується екологічна культура.

Зоологічний музей має широку популярність: учні шкіл, коледжів, студенти, технікумів та вузів із задоволенням приходять на екскурсії. Пізнання регіональної фауни під час екскурсій має подвійний результат: по-перше, розширює уявлення про тваринний світ на планеті, і по-друге – про види тварин рідного краю, «малої Батьківщини».

Експонати зоологічного музею активно використовуються студентами під час написання індивідуальних, курсових робіт, написання наукових статей.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.