Кафедра теорії і методики викладання суспільно-правових дисциплін

Ми раді вітати Вас!

Ласкаво просимо завітати на сторінки кафедри теорії та методики викладання суспільно-правових дисциплін!

У першій половині 2000-х рр. керівництвом університету та історичного факультету було вирішено створити нову спеціалізацію «правознавство». Тому у вересні 2002 р. була заснована кафедра історико-правових дисциплін, яка пройшла у своєму розвитку трансформацію через кафедру правознавства, суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти у кафедру теорії та методики викладання суспільно-правових дисциплін.

Очолює її з 2018 року кандидат юридичних наук, доцент Олійник Олександр Миколайович, у якого 20 років науково-педагогічного стажу (з 2000 р.).

Мета роботи кафедри полягає у вихованні вічних людських цінностей, гідної людини і громадянина, патріота Української держави, провідним напрямом діяльності кафедри є організація професійно-спрямованої виховної роботи зі студентами, національно-патріотичне виховання, профорієнтаційна робота.

Завдання кафедри:

  • організація та здійснення навчальної і науково-методичної роботи з дисциплін, які викладаються на кафедрі;

  • розробка на основі онлайнового контенту завдань для самостійної роботи студентів з урахуванням задач і цілей нових програм дисциплін;

  • запровадження в освітній процес інноваційних технологій, методів і методик, що забезпечують ефективне навчання та фахове зростання здобувачів вищої освіти;

  • створення на основі нормативно-правової бази сучасної навчально-методичної літератури, а саме розроблених курсів на платформах дистанційного навчання та відео-лекцій;

  • інформаційно-консультаційна діяльність в системі підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів у галузі правової освіти;

  • удосконалення організації внутрішнього контролю якості викладання, у тому числі шляхом взаємовідвідування.


61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29, к. 304,
тел.(057) 700-48-01
e-mail:  kaf-law@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри:

Олійник Олександр Миколайович

кандидат юридичних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.