Кафедра інформатики

Кафедра забезпечує підготовку майбутніх учителів за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) за освітньо-професійною програмою "Інформатика в закладах освіти" на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти шляхом:

  • здійснення всіх видів навчальної, методичної, наукової і виховної діяльності;
  • підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру;
  • підвищення кваліфікації (стажування) викладачів;
  • здійснення інших видів діяльності (організаційної, профорієнтаційної, господарської, міжнародної та ін.) відповідно до законодавства, Статуту університету, рішень колегіальних органів управління ХНПУ імені Г.С. Сковороди, наказів і розпоряджень ректора.

Спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика):

Завдання кафедри:

1. Організація та виконання на високому рівні навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи із студентами денної, заочної (дистанційної) форм навчання.

2. Проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямів науки і широке впровадження отриманих результатів в освітній процес.

3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних кадрів.

4. Створення, систематичне оновлення та вдосконалення навчально-лабораторної бази, методик експериментальних досліджень, технічних засобів навчання, комп'ютеризації та інформатизації освітнього процесу.

5. Організація освітнього процесу, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців, які повинні органічно поєднувати високу загальноосвітню підготовку з глибокими теоретичними і фаховими знаннями, бути глибоко ерудованими з питань світової та національної культури, володіти навичками безперервного духовного і фізичного вдосконалення, індивідуальної та колективної професійної діяльності;

6. Забезпечення якості освітнього процесу з урахуванням сучасних вимог ринку освітніх послуг та ліцензійних умов.

Співробітники кафедри працюють над реалізацією науково-дослідницької теми: "Реалізація інновацій в освіті в умовах відкритого інформаційно-комунікаційного простору" (реєстраційний номер – O111U006443).

Основні напрями досліджень викладачів кафедри - проблеми розвитку й удосконалення інформатичної освіти, впровадження інноваційних технологій в освітній процес.

Ласкаво просимо на офіційний сайт кафедри інформатики!

https://kafinfo.org.ua/

Вул. Валентинівська, 2,
к. 215-Б, м. Харків,
61168, Україна.
Телефон +380688916975 (Viber, Telegram, WhatsApp)

Олефіренко Надія Василівна,

доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.