Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології
В умовах катастрофічного зростання захворюваності населення нашої країни здоров’я стає найголовнішим показником безпеки та життєздатності української нації. У вирішенні проблеми збереження та розвитку здоров’я провідна роль належить освіті. На вчителя суспільством покладено надзвичайно важливе завдання з формування здоров’я підростаючого покоління. Саме підготовка майбутнього вчителя до такої роботи і є основним завданням кафедри. Якщо раніше увага медиків та педагогів концентрувалася на відновленні здоров’я хворої людини, то сьогодні вона спрямовується на збереження здоров’я здорової людини. Кінцевим результатом валеологічної освіти і виховання є сформованість у майбутнього вчителя високого рівня культури здоров’я як важливого і невід’ємного складника педагогічної культури.

Це дозволяє йому усвідомлено ставитися до здоров’я як найвищої цінності та біологічного фундаменту життя людини, важливого трудового ресурсу, основи творчої самореалізації кожної особистості. Особливого значення це набуває в умовах упровадження в Україні інклюзивної моделі навчання. Такий вчитель має бути готовим до побудови здоров’ятворного інклюзивного освітнього середовища в школі, формування здоров’язбережувальної поведінки своїх вихованців.

Основні завдання з професійної підготовки майбутнього педагога до здоров’язбережувальної, корекційно-педагогічної та реабілітаційної діяльності в Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди вирішує кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.