Кафедра психологічної та педагогічної антропології

Кафедра психологічної та педагогічної антропології є структурним підрозділом факультету Дошкільної освіти. 

Завданням кафедри психологічної та педагогічної антропології є підготовка конкурентоспроможних фахівців у глобалізованому світі. Навчальна, наукова, методична, виховна та організаційна робота здійснюється професорсько-викладацьким складом та представлена на всіх ланках освітнього процесу.

Ці завдання реалізуються у науково-дослідницькій, педагогічній та практичній роботі майбутніх фахівців. Професорсько-викладацький склад кафедри психологічної та педагогічної антропології  формує освітню діяльність з позиції компетентнісного підходу та допомагає студентам оволодіти базовими, професійними компетентностями.

61168, м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. А, к. 231
тел. (0572) 68-10-76
e-mail:

Дорожко Ірина Іванівна

докторка філософських наук, професорка

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.