Факультет історії і права

Факультет історії і права утворився шляхом об’єднання історичного та юридичного факультетів 01 липня 2022 року відповідно до наказу ректора ХНПУ імені Г.С. Сковороди № 63-од від 24 червня 2022 року.

Факультет історії і права – це сучасний та потужний факультет, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців усіх рівнів за затребуваними в сучасному суспільстві спеціальностями.

Метою діяльності факультету історії і права є забезпечення необхідних умов для підготовки освічених, компетентних, висококваліфікованих фахівців у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 03 Гуманітарні науки, 08 Право, свідомих громадян, патріотів, носіїв духовності і культури, здатних працювати в конкурентоспроможному середовищі в Україні та за її межами, на високому професійному рівні ефективно впливати на розбудову правової держави та створення нових перспектив для неї.

Факультет історії і права здійснює підготовку фахівців:

За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальностями:

За другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями:

За третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальностями:

До структури факультету входять:

Здобувачі факультету історії і права набувають загальних і спеціальних компетентностей, опановуючи унікальні освітні програми: «Історія в закладах освіти», «Історія, правознавство та суспільствознавчі дисципліни», «Географія в закладах освіти», «Право». Готуються до виконання професійних функцій вчителя історії, географії, юриста.

Випускники факультету працюють у різних сферах, зокрема, в системі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, соціальних службах, судовій системі, прокуратурі, Державній виконавчій службі, Державній кримінально-виконавчій службі, адвокатурі, нотаріаті, поліції, центрах безоплатної правової допомоги, центрах зайнятості, державному управлінні, на посадах вчителя історії та географії, керівника середньої ланки освіти, спеціаліста в державних і приватних установах, викладача ЗВО, спічрайтера, політичного іміджмейкера, секретаря суду, помічника судді, помічника адвоката, судді, адвоката, слідчого, помічника прокурора, прокурора, приватного виконавця, арбітражного керуючого, юрисконсульта тощо.

Факультет історії і права територіально розміщується в адміністративному корпусі в історичному центрі міста, у будівлі початку ХХ століття з розвиненою інфраструктурою: бібліотекою, читальною, спортивною і танцювальною залами, комп’ютерними класами, просторими лекційними аудиторіями і кафедрами, обладнаними мультимедійними засобами.

Деканат:

Декан:

Людмила Дмитрівна Зеленська,

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Заступник декана з навчальної роботи:

Олена Валеріївна Циркуненко,

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського

Координатор з виховної роботи:

Інна Володимирівна Чернікова,

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України

Координатор з наукової роботи:

Сергій Олегович Сєряков,

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії

Факультет історії і права – це багаторічний досвід підготовки фахівців за затребуваними суспільством спеціальностями, знані науковці і креативні викладачі-практики, ініціативне та ефективне студентське самоврядування, навчальний корпус у центрі міста!!!

м. Харків, вул. Алчевських, 29
к. 305 (ст. метро «Пушкінська»)
тел. (057) 700-48-01

е-mаil: faculty_history_law@hnpu.edu.ua

Декан:

Людмила Дмитрівна Зеленська,

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

тел. +380992795342

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.