В університеті утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.053.01

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 № 530 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2022 року № 320» в університеті утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.053.01 з присудження наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.09 «Теорія навчання».

Детальна інформація в розділі Спеціалізовані вчені ради.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.