Спеціалізована вчена рада Д 64.053.01

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 № 530 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2022 року № 320» утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.053.01 з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки. Профіль ради: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.09 «Теорія навчання».

 

ЗАХИСТИ

 

Автореферат

Дисертація

Відгук

ПЕДАГОГІЧНА Й ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ – ФУНДАТОРІВ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 

ЛУТАЄВА Тетяна Василівна

 

Захист відбудеться «28» квітня 2021 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Автореферат Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

ПРОКОПЕНКО Ірина Андріївна

 

Захист відбудеться «27» квітня 2021 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Автореферат Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА ЗАСАДАХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

 

ГНАТОВСЬКА Катерина Сергіївна

 

Захист відбудеться «27» квітня 2021 року о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Автореферат Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

СИСТЕМА ПIДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛIВ ЗАКЛАДIВ ДОШКIЛЬНОЇ ОСВIТИ ДО РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДIБНОСТЕЙ ДIТЕЙ 4-7 РОКIВ

 

МКРТІЧЯН Оксана Альбертівна

 

Захист відбудеться «9» квітня 2021 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Автореферат Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

 

ЗВЄРЄВА Ніна Леонідівна

 

Захист відбудеться «9» квітня 2021 року о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Автореферат Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ТАЙМАСОВ Юрій Сафірович

 

Захист відбудеться «8» квітня 2021 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Автореферат Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

 

ВАСИЛЬЄВА Марина Петрівна

 

Захист відбудеться «8» квітня 2021 року о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Автореферат Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВIТИ НIМЕЧЧИНИ (XX – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТЬ)

 

ЧЕРКАШИН Сергій Володимирович

 

Захист відбудеться «25» березня 2021 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Автореферат Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РЕСПУБЛІКИ ТУРЕЧЧИНА

 

МАРАКЛИ Еміне Шевкетівна

 

Захист відбудеться «25» березня 2021 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Автореферат Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ХОРЕОГРАФІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

 

ЗОЗУЛЯ Катерина Володимирівна

 

Захист відбудеться «27» листопада 2020 року о 12-30  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 

РАДЧЕНЯ Ірина Вікторівна

 

Захист відбудеться «27» листопада 2020 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

РОЗВИТОК САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

 

ПЕРЕВОЗНЮК Вікторія Вадимівна

 

Захист відбудеться «26» листопада 2020 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

 

ТВЕРДОХЛІБ Тетяна Сергіївна

 

Захист відбудеться «26» листопада 2020 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

 

ЖИТЄНЬОВА Наталя Василівна

 

Захист відбудеться «29» вересня 2020 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

 

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ РЕГІОНУ

 

ЖАДЬКО Олена Анатоліївна

 

Захист відбудеться «30» вересня 2020 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

 

Відгук 1

Відгук 2

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН УНІВЕРСИТЕТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

ШПАК Інна Олександрівна

 

Захист відбудеться «30» вересня 2020 року о 1230 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

 

Відгук 1

Відгук 2

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

 

КАРПОВА Лариса Георгіївна

 

Захист відбудеться «5» грудня 2019 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Додатки

Відгук1

Відгук2

Відгук3

ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

 

МАЙНАЄВ ФАРІДУН ЯКУБДЖОНОВИЧ

 

Захист відбудеться «4» грудня 2019 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Додатки

Відгук1

Відгук2

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

 

ІВАНОВА Олена Вікторівна

 

Захист відбудеться «4» грудня 2019 року о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Додатки

Відгук1

Відгук2

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ІЗ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

ТУР Оксана Миколаївна

 

Захист відбудеться «16» жовтня 2019 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Додатки

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

ПИТАННЯ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 

Захист відбудеться «16» жовтня 2019 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

 

РЯЗАНЦЕВА ОЛЕКСАНДРА ВІТАЛІЇВНА

 

Захист відбудеться «17» жовтня 2019 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1901-1933 рр.)

 

КАЛІНІЧЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

 

Захист відбудеться «17» жовтня 2019 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ТРАДИЦІЇ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ФРАНЦІЇ

 

КОНОПЕЛЬЦЕВА ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА

 

Захист відбудеться «6» червня 2019 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

 

ДОЦЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА

 

Захист відбудеться «6» червня 2019 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

додатки

Відгук

Відгук

Відгук

ПІДГОТОВКА ВИХОВАНЦІВ КАДЕТСЬКИХ КОРПУСІВ УКРАЇНИ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

 

ЄФІМОВА Олена Володимирівна

 

Захист відбудеться «5» червня 2019 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ  – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

 

ПІСОЦЬКА МАРИНА ЕМІЛІЇВНА

 

Захист відбудеться «5» червня 2019 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

 

Логвінова Євгенія Вікторівна

 

Захист відбудеться «21» травня 2019 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ

 

КОСТІНА Валентина Вікторівна

 

Захист відбудеться «21» травня 2019 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПЕДОГОГІЧНИХ СЛУЖБ ТА УСТАНОВ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX СТОЛІТТЯ)

 

Єланцева Ірина Іванівна

 

Захист відбудеться «20» травня 2019 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ СУСПІЛЬНОЇ ОПІКИ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХVIIІ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

 

ФОМІН Володимир Вікторович

 

Захист відбудеться «20» травня 2019 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ ІЗ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ- ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

 

ЛИТОВЧЕНКО ГАННА ВАДИМІВНА

 

Захист відбудеться «21» березня 2019 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДР ПЕДАГОГІКИ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ПОЧАТОК XX - ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ)

 

БАШКІР ОЛЬГА ІВАНІВНА

 

Захист відбудеться «21» березня 2019 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

СОЗИКІНА ГАННА СЕРГІЇВНА

 

Захист відбудеться «20» березня 2019 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

УПАТОВА ІРИНА ПЕТРІВНА

 

Захист відбудеться «20» березня 2019 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

 

ТИМОЩУК Олена Олексіївна

 

Захист відбудеться «13» лютого 2019 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

АНДРІЄВСЬКА Віра Михайлівна

 

Захист відбудеться «12» лютого 2019 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ШКОЛАХ КНР

 

ЛАХМОТОВА Юлія Валеріївна

 

Захист відбудеться «12» лютого 2019 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ

 

ТКАЧОВ Артем Сергійович

 

Захист відбудеться «13» лютого 2019 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З БАТЬКАМИ

 

БУГАКОВА Оксана Володимирівна

 

Захист відбудеться «28» листопада 2018 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

РОЗВИТОК ІДЕЇ ЛЕКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

 

МІЩЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

 

Захист відбудеться «27» листопада 2018 року о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

КАБАНКОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

 

Захист відбудеться «27» листопада 2018 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

 

ЛУЩИК Юлія Миколаївна

 

Захист відбудеться «11» жовтня 2018 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

 

КОВІНЬКО Анна Володимирівна

 

Захист відбудеться «11» жовтня 2018 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Дичківська Ілона Миколаївна

 

Захист відбудеться «10» жовтня 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Дисертація

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В РОБОТІ ПЕДАГОГІЧНИХ З’ЇЗДІВ (1861-1920)

 

ДІДЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

 

Захист відбудеться «10» жовтня 2018 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІН З МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

 

ТОВСТЯК МАРІЯ МИХАЙЛІВНА

 

Захист відбудеться «7» червня 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

ЯРХО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 

Захист відбудеться «7» червня 2018 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

ПРОФЕСІЙНА  САМОРЕАЛІЗАЦІЯ  ВЧИТЕЛІВ  ІНОЗЕМНИХ  МОВ В  УМОВАХ  ІНШОМОВНОГО ОСВІТНЬОГО  СЕРЕДОВИЩА

 

ТВЕРДОХЛІБ ГАННА ВІТАЛІЇВНА

 

Захист відбудеться «6» червня 2018 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

ПОНОМАРЬОВА Наталія Олександрівна

 

Захист відбудеться «6» червня 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

ГОРБАЧОВА ІНЕССА ІГОРІВНА

 

Захист відбудеться «22» травня 2018 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

ДУБОВИК ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Захист відбудеться «21» травня 2018 року о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ГОНЧАРЕНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

Захист відбудеться «21» травня 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ГРЕЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

КОРОТКОВА Юлія Михайлівна

Захист відбудеться «19» квітня 2018 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ШАПОВАЛОВА Наталія Петрівна

Захист відбудеться «19» квітня 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

АЛІЄВ Хан Магамед огли

Захист відбудеться «28» березня 2018 року о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В ЖІНОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

ГУРІНА Вікторія Олегівна

Захист відбудеться «28» березня 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ДЕГТЯРЬОВА Галина Анатоліївна

Захист відбудеться «20» лютого 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ ДО ЖИТТЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Батрун Ірина Володимирівна

Захист відбудеться «20» лютого 2018 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

КАБУСЬ Наталя Дмитрівна

Захист відбудеться «21» лютого 2018 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216

Автореферат

Дисертація

Відгуки

Відгуки

Відгуки

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

(УШМАРОВА Вікторія Володимирівна) Захист відбудеться «10» жовтня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгуки

Відгуки

Відгуки

ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ТА МИСТЕЦЬКОГО ЦИКЛУ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

(ХРЕБТО Тамара Степанівна) Захист відбудеться «10» жовтня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ

(БЄЛЯЄВА Карина Юріївна) Захист відбудеться «11» жовтня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

РОЗВИТОК РИТОРИКИ ЯК НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

(ТКАЧЕНКО Лідія Петрівна) Захист відбудеться «11» жовтня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.