Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Місія кафедри полягає у формуванні професійно-компетентного  фахівця-економіста, здатного  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні  проблеми в економічній сфері,  що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, пов’язані з управлінням розвитку  підприємств,  організацій,  установ,  забезпеченням  їх  фінансово-економічної  стійкості  та  конкурентоспроможності. 

Завдання - надати  вищу освіту  в  галузі економіки та юридичних аспектів управління організацією із широким доступом до працевлаштування, розширити перспективи самореалізації випускника в подальшій навчальній і професійній діяльності.

Концепція розвитку та специфіка діяльності кафедри  формується на основі державної політики в галузі економічної освіти з акцентом на моделювання, управління та правове регулювання економічних відносин з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, методів дослідницької  діяльності та практичного використання результатів навчання. Особливістю підготовки фахівців є мультидисциплінарність освітніх програм з орієнтацією на розвиток  лідерських якостей здобувачів, бізнес-комунікативних умінь та розвитку відповідальності, правосвідомості, як суб’єктів економічних відносин.

Випускаюча кафедра економічної теорії, фінансів і обліку здійснює підготовку фахівців у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка за освітніми програмами:

освітній рівень бакалавр

освітній рівень магістр

Економіка та управління

Економіка та управління

61002,  м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29,  к. 212
тел. (057) 700-35-16

e-mail:  kaf-economical-theory@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри:
Соляр Вікторія Василівна,

кандидат економічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.