Студентський науковий гурток «Спеціальна дидактична майстерня: Новітні технології в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами»

Керівник гуртка:
  • доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної педагогіки Вікторія Євгенівна Коваленко;
  • викладач кафедри спеціальної педагогіки, аспірант Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Леся Станіславівна Якуба
Староста гуртка:
  • Ангеліна Наумчук, здобувач вищої освіти 23 групи факультету природничої, спеціальної і  здоров’язбережувальної освіти

 Мета діяльності гуртка: формування наукового світогляду студентської молоді, підвищення її обізнаності з питань спеціальної педагогіки та спеціальної психології, підготовка до роботи з дітьми та підлітками з особливими освітніми потребами.

Основні завдання діяльності гуртка:

1. Поглиблення знань студентів у галузі спеціальної освіти та інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами, формування в них відповідних загальних і професійних компетентностей.
2. Стимулювання наукових і пошуково-дослідних інтересів студентської молоді.
3. Сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти умінь та навичок самоосвіти, вироблення компетентності «уміти вчитися впродовж життя» задля ознайомлення й опанування ними новітніми технологіями корекційно- розвивальної роботи з дітьми та підлітками з особливими освітніми потребами.
4. Залучення здобувачів вищої освіти до просвітницької діяльності у галузі спеціальної освіти та інклюзивного навчання; формування досвіду взаємодії із фахівцями закладів освіти, інклюзивно-ресурсних і навчально-реабілітаційних центрів, благодійних та інших організацій, з батьками дітей з особливими освітніми потребами.
5. Формування у здобувачів вищої освіти умінь планування, організації й проведення виховних заходів, корекційно-розвивальних занять з дітьми з особливими освітніми потребами, а також умінь аналізу, оцінювання ефективності зазначених видів роботи.

Напрями роботи гуртка:

  • Історичний шлях становлення спеціальної та інклюзивної освіти в Україні та за кордоном.
  • Діагностика,  психокорекція і психоконсультування в системі спеціальної і інклюзивної освіти.
  • Логопедична робота в системі спеціальної і інклюзивної освіти.
  • Система роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами.
  • Інноваційні технології та організація навчально-виховної, корекційно-розвивальної і реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах спеціальної та інклюзивної освіти.
  • Соціальна реабілітація осіб із дизонтогенетичним розвитком.

Календарний план роботи гуртка на 2023 -2024 н.р. 

Календарний план роботи гуртка на 2022 -2023 н.р.

Календарний план роботи гуртка на 2020 -2021 н.р.

Календарний план роботи гуртка на 2019 -2020 н.р.

Презентація:

Результатом роботи студентського наукового гуртка є підготовка та публікація тез у збірниках наукових праць: X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки», що присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату»; III-ї Міжнародної конференції молодих учених «Харківський природничий форум» (16-17 квітня 2020р.); IV-ї Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Специальная педагогика: профессиональный дебют» (21.04. 2020 р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Дню науки «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених» (14.05. 2020 р.).


Діяльність студентського наукового гуртка 2022-2023

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.