Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях», присвячена 300-річчю з дня народження Григорія Савича Сковороди

21 жовтня 2022 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на факультеті соціальних і поведінкових наук відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях», організована кафедрою соціальної роботи і соціальної педагогіки та присвячена 300-річчю з дня народження Григорія Савича Сковороди. Співорганізаторами конференції стали ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка та Криворізький державний педагогічний університет.

З вітальним словом і побажаннями плідної праці до наукової спільноти звернулись проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктор філософських наук, професор С.В. Бережна та координатор з наукової роботи факультету соціальних і поведінкових наук ХНПУ імені Г.С. Сковороди, кандидат педагогічних наук, доцент Н.Г. Білоцерківська, яка підкреслила високу місію майбутніх соціальних педагогів і працівників у сучасному суспільстві, їх роль у зціленні дітей і дорослих, постраждалих під час бойових дій. Зі зворушливими словами вітання й підтримки до присутніх на конференції викладачів і студентів з різних університетів України звернулась, доктор PhD Жешовського університету п. Барбара Скочинська-Прокопович (республіка Польща).

Широку спільноту науковців і практиків поєднали розв’язання актуальних питань соціального виховання й підтримки населення в сучасних умовах.

Значний інтерес викликали представлені на пленарному засіданні доповіді відомих вчених у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи з найактуальніших проблем сьогодення, зокрема: «Роль соціального виховання особистості в умовах війни» (д.пед.н., проф. М.П. Васильєва, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди), «Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з біженцями і вимушено переміщеними особами» (д.пед.н., проф. В.А. Поліщук, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка), «Соціальні технології життєзбереження дітей, підлітків та молоді в умовах воєнного стану» (д.соціол.н., проф. А.С. Лобанова, Криворізький державний педагогічний університет), «Соціальна дезадаптація підлітків з ВІЛ через переривання антиретровірусної терапії» (к.пед.н., доц. Т.Л. Лях, Київський університет імені Бориса Грінченка), «Формування соціальної активності студентської молоді через участь в діяльності громадської організації «Ліга сучасних жінок» (к.пед.н. доц. Л.І. Пономаренко, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка).

Червоною ниткою конференції стали незламна віра професійної і наукової спільноти в те, що освіта, знання й наполеглива якісна праця збережуть Україну. Д.пед.н., професор М.П. Васильєва висловила загальну думку про надзвичайно високий рівень наукових досліджень, що проводяться й впроваджуються в надскладних умовах воєнного стану й прагнення кожного на своєму місці працювати для блага і процвітання рідної землі.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.