V Міжнародна науково-практична конференця «Актуальні проблеми приватного та публічного права»

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми приватного та публічного права», присвяченої 94-річчю від дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського О.І., що ініціюється факультетом історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, яка буде проведена 31 березня 2023 року, дистанційно.

За результатами конференції планується надання учасникам сертифікатів та оприлюднення збірника матеріалів конференції на ресурсі відкритого доступу, який розміщено на сервері відкритого електронного архіву (репозитарію) Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди EKhNPUIR (електронний архів) та на сайті факультету історії і права у розділі «Наука».

Запрошення

Запрошення англійською

Запрошуємо вчених, науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників вітчизняних та зарубіжних закладів освіти, докторантів, аспірантів, здобувачів, працівників органів праці та соціального захисту, юристів-практиків - суддів, адвокатів, нотаріусів, юрисконсультів та усіх, хто цікавиться актуальними проблемами приватного та публічного права!

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.