Стратегічна сесія МОН України з розвитку педагогічної освіти

1-2 березня ректор університету Юрій Бойчук взяв участь в роботі стратегічної сесії МОН України з розвитку педагогічної освіти. Вона проходила у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича під головуванням Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета та за участі президента НАПН України Василя Кременя. В рамках панельних дискусій заходу, вдалося ще глибше та ґрунтовніше розібратися в поставлених перед учасниками завданнях і ближче підійти до головних цілей стратегічної сесії – знайти нові рішення, запропонувати інноваційні ідеї, що стануть запорукою для підвищення якості підготовки педагогічної еліти в Україні.

За результатами жвавого обговорення вдалося окреслити вимоги до випускника закладу загальної середньої освіти і сучасного педагога як орієнтири, за яким мають слідувати всі суб’єкти освітньої діяльності.

Зрозуміло, що педагоги в Україні повинні мати не тільки глибокі знання з психології, педагогіки, своєї предметної області, але й бути компетентними у використанні сучасних технологій і методів навчання. Серед ключових рис виділили любов до дітей, технологічну обізнаність, комунікативні навички (відкритість до діалогу, здатність слухати та розуміти становище кожного учня), організаторські здібності та лідерські якості.

Власне, результат втілення вищеназваних маркерів сучасного педагога відобразиться на формуванні нового образу випускника, до якого прагнуть в Україні. Учасники панельних дискусій зійшлися на думці, що випускники повинні мати широкий спектр навичок, аби бути готовими до викликів сьогодення і майбутнього. 

Як апогей обговорень та всієї стратегічної сесії учасники визначили, яким має бути педагогічний університет в Україні. Як мінімум він має відповідати вимогам сучасної освіти та забезпечувати якісну підготовку майбутніх педагогів. 

Стратегічна сесія, організована МОН України у стінах Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, несе вагомий вклад у розвиток педагогічної освіти в Україні, адже має не лише теоретичне підґрунтя, але й практичні результати, які втілюватимуться, створюючи ефективні інструменти для здійснення якісної освітньої діяльності, отримання знань найвищого рівня, формування у підростаючого покоління національної гідності, поваги до свого Роду, Народу, України.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.