Проєкт «Антикорупційний комплаєнс у вищій освіті: закордонний досвід і національна практика»

З гордістю повідомляємо, що Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди пройшов відбір серед українських закладів вищої освіти, що виявили готовність взяти участь у реалізації проєкту Асоціації юридичних клінік України (АЮКУ) «Антикорупційний комплаєнс у вищій освіті: закордонний досвід і національна практика» за підтримки Проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія». 

Проєкт «Антикорупційний комплаєнс у вищій освіті: закордонний досвід і національна практика» охоплює широкий спектр питань, вирішення яких необхідне для формування доброчесного середовища в сфері вищої освіти: від вивчення закордонного досвіду побудови систем антикорупційного комплаєнсу в університетах, оцінки корупційних ризиків і розробки антикорупційних програм в обраних ЗВО, тренінгів антикорупційних уповноважених у ЗВО, формування зі студентів амбасадорів антикорупційної діяльності до сприяння побудові мережі взаємодії та партнерства між органами влади, ЗВО, громадським сектором, українським та закордонним експертним середовищем тощо. 

Між Харківським національним педагогічним  університетом імені Г.С. Сковороди та Асоціацією юридичних клінік України був підписаний Меморандум про партнерство і співпрацю, в межах реалізації якого протягом наступних 8 місяців експерти проєкту навчатимуть оцінювати корупційні ризики та вибудовувати систему їх попередження, розроблять антикорупційну програму, яка відображатиме специфіку університету, а також у співпраці з юридичною клінікою проведуть тренінгове навчання здобувачів щодо інструментів їх впливу на антикорупційну політику університету.

Реалізація даного проєкту та плідна співпраця нашого університету, Юридичної клініки ХНПУ імені Г.С. Сковороди з Асоціацією юридичних клінік України дозволить впровадити ефективну систему управління корупційними ризиками та сформувати розширений управлінський звіт про виявлені корупційні ризики та плани їх мінімізації.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.