Методологічний семінар "Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів"

17 листопада 2022 року на базі Національної академії педагогічних наук України, Інституту професійної освіти, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна відбувся методологічний семінар "Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів".

Більше світлин за покликанням

Тематика методологічного семінару охоплювала напрями:

- методологічні й теоретичні основи модернізації професійної освіти в умовах повоєнного відновлення економіки.
- трансформація системи професійних кваліфікацій для потреб високотехнологічних галузей економіки.
- концептуальні засади розвитку особистості фахівця в системі безперервної освіти України.
- формування нової парадигми професійної орієнтації населення, кар’єрного розвитку та інноваційного підприємництва.
- цифрова трансформація професійної освіти.
- євроінтеграційні перспективи розвитку національної професійної освіти.

Досвід ХНПУ імені Г.С.Сковороди у зазначених ракурсах був представлений у доповідях ректора Юрія Бойчука "Унікальність місії педагогічних університеті в українському суспільстві" та декана фізико-математичного факультету Наталії Пономарьової "Профорієнтаційна робота на педагогічні спеціальності: концептуальні засади та їх реалізація".

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.