III Міжнародної науково-практичної конференції «Природнича наука й освіта: Сучасний стан і перспективи розвитку»

На факультеті природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти відбулося пленарне засідання III Міжнародної науково-практичної конференції «Природнича наука й освіта: Сучасний стан і перспективи розвитку», присвяченій 300 річчю від дня народження Г.С.Сковороді.

З вітальним словом і побажаннями плідної роботи, цікавих дискусій до учасників конференції виступив ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент НАПН України Бойчук Ю.Д. У роботі пленарного засідання взяла участь проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності ХНПУ імені Г. С. Сковороди, доктор філософських наук, професор Бережна С.В.

Микитюк С.О., д. пед.. наук, професор, в.о. декана факультету природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти зазначив, що  співорганізаторами заходу виступили Поморська академія у Слупську «Інститут біології і наук про землю», Вроцлавський університет, Грайфсвальський університет (Німеччина), Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Факультет державної політики Сілезького університету в Опаві (Чехія), Національний природний парк «Гомільшанські ліси» та ГО «Українське ентомологічне товариство». Нинішня конференція відбувається у непростих воєнних умовах, тому приємно вражає академічне представництво учасників конференції із приблизно 30 закладів вищої освіти, науково-дослідних інститутів, закладів середньої та позашкільної освіти як нашої країни, так і інших країн світу. 

На пленарному засіданні з доповідями виступили:

  • Леонтьєв Д. В., доктор біологічних наук, професор,завідувач кафедри ботаніки, ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Сучасні підходи до розмежування біологічних видів на прикладі комплексу Lycogala epidendrum".
  • Внукова Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, професорка кафедри сфери фінансових послуг Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця «Перспектива інтеграції природничої науки і освіти в екосистемі індустрії 4.0 з університетом 4.0»

Організатори конференції :

  • Комісова Т. Є., к. б. н., доц., в.о. завідувача кафедри анатомії і фізіології людини ім. Я. Р.         Синельникова, ХНПУ імені Г. С. Сковороди;
  • Леонтьєв Д. В., д. б. н., проф., завідувач кафедри ботаніки, ХНПУ імені Г. С. Сковороди;
  • Чаплигіна А. Б., д. б. н., проф.., завідувачка кафедри зоології,  ХНПУ імені Г. С. Сковороди;
  • Галій А. І., к.б.н., доц., завідувачка кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної педагогіки 
  • Сінопальнікова Н.М., к. пед. н., доц., в.о. завідувача кафедри спеціальної педагогіки,ХНПУ імені Г. С. Сковороди
  • Модератор і відповідальний секретар оргкомітету: Осинський Микола, аспірант кафедри анатомії і фізіології людини імені д.м.н., проф. Я.Р. Синельникова.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.