Музей іграшки

Музей іграшки – творча скарбниця факультету дошкільної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди.


Виховання підростаючого покоління для кожної нації є найважливішим складником національної культури. Передача всіх культурно-історичних традицій батьків, дідів і прадідів завжди гарантувала вічність життя нації. Справжнє виховання не може існувати в «чистому вигляді», тобто поза традиційною культурою певної нації. Усі найвидатніші педагоги світу визнавали, що виховання дитини завжди має ґрунтуватися, насамперед, на культурно-історичних цінностях своєї нації, а вже пізніше відбувається знайомство з традиціями інших народів.

Незаперечний закон дидактики: від пізнання свого, рідного, національного – до пізнання чужого, багатонаціонального, світового. Українська народна іграшка є скарбничкою народної традиційної культури яка розвивалася, вдосконалювалася та урізноманітнювалася протягом багатьох століть. Іграшка - пам’ять етносу, нації, народу, людства про своє історичне та доісторичне минуле. Її форма є однією з початкових субстанціональних форм щодо освоєння людиною навколишнього середовища. Народна іграшка несе в собі художню культуру народної творчості, розвиває самобутні риси естетики свого народу. Вона відігравала і нині відіграє свою роль в ознайомленні дітей з духовною спадщиною українського народу, знайомить з характерними особливостями кожного регіону нашої країни. Багатоаспектність іграшки характеризується і тим, що вона є засобом виховання і навчання та елементом дитячої гри.

Тому за ініціативи ректора нашого університету академіка І. Ф. Прокопенка саме на базі факультету дошкільної освіти під керівництвом декана факультету професора Т. П. Танько силами студентів та викладачів кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін о7 червня 2016 року був відкритий Музей іграшки. Діяльність музею перш за все спрямована на підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх педагогів шляхом залучення студентів до вивчення особливостей та розповсюдження достовірних, науково-обґрунтованих знань про іграшку та її вплив на здоров’я та розвиток дітей різних вікових груп.

Музей іграшки – це панорама людського життя, що розкриває загальнолюдські та особистісні цінності. В музейних експонатах представлені характерні риси минулого і сьогодення, які є культурними еталонами для наслідування. Експонати нашого музею сприймаються як продукти творчої діяльності людини, як результат його взаємодії з навколишнім світом, з іншими, з самим собою в різних життєвих ситуаціях; у музеї дорослі та діти осмислюють соціальні явища, здійснюють внутрішній акт самовизначення, співвідносячи свої погляди, уявлення, цінності з нормами людей інших епох і культур. У Музеї іграшки представлені постійно діючі та змінні експозиції. У його колекції зібрані порцелянові красуні в національних костюмах, ляльки-мотанки, іграшки з глини, із соломи, лози, трави, сиру, іграшки з дерева, театральні ляльки, розвиваючі, інтерʹ єрні, народні, старовинні і сучасні іграшки, у тому числі ляльки нашого дитинства.

Серед експонатів виставки є колекційні ляльки, вбрані у автентичні плахти і вишиванки, а також представлені власноруч виготовлені студентами факультету дошкільної освіти етноляльки – традиційні народні ляльки-мотанки в авторських інтерпретаціях та баченні.

Для студентів виготовлення ляльок – творчий процес, разом із тим, робота над створенням ляльки дає можливість експериментувати, відпрацьовувати власні прийоми роботи з тими чи іншими матеріалами, ґрунтуючись на особистому досвіді, що призводить до розширення меж творчості, активізації таких важливих якостей творчої майстерності, як винахідливість, неповторність, фантазія. Для створення виразного художнього образу автор повинен спиратися на асоціації, які виникають на ґрунті творчої індивідуальності студента, його особистому світі образів, символів і знаків. Робота над авторською лялькою дозволяє розвивати просторове мислення, творче самовираження, здатність аналізувати композиційне рішення форми. Таким чином, процес роботи над створенням ляльки включає в себе як певні знання – спеціальні та загальні, так і творчу інтуїцію, новизну, підкріплені здатністю до логічного аналізу.

Творча робота з виготовлення ляльки передбачає послідовне ускладнення завдань, спрямованих на розвиток у студентів навичок скульптора, живописця, дизайнера одягу та інших умінь творчої особистості. Ми постійно збагачуємо виставки музею новими експонатами, що робить наші екскурсії захоплюючими для широкого кола відвідувачів.

Студенти нашого факультету, також мають можливість реалізовувати свої знання, вміння та навички в якості екскурсоводів, захоплюючи всіх присутніх розповіддю про дивовижний світ ляльок. Екскурсії містять в себе історичні факти про найдивніші іграшки, старовинні обряди у яких брали участь ляльки, про найпопулярніші іграшки світу, матеріали і техніки виготовлення народних ляльок, роль іграшки у вихованні і розвитку особистості.

Студенти залучаються до комплектування фондів музею; складання каталогів; знайомляться з веденням інвентарної книги; здійснюють систематизацію матеріалів з історії іграшки. Справжньою перлиною у роботі музею стало вже традиційним проведення майстер-класів з виготовлення різних видів ляльок, з ліплення художніх виробів із глини, з паперової пластики, батику, декупажу, художнього розпису. Великий інтерес зазвичай у відвідувачів викликають зустрічі з видатними майстрами-лялькарями, а також покази лялькових вистав для дітей різного віку.

У рамках діяльності Музею іграшки під керівництвом доцента кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін Давидової М.О. працює творчий гурток студентського лялькового театру «Від А до Я».

Метою роботи студентського лялькового театру є формування всебічно підготовленого фахівця, конкурентно-здібної, творчої особистості, яка спроможна до самовизначення, до самореалізації та здатна організувати і провести кваліфіковану естетичну роботу у закладах дошкільної освіти з орієнтацією на виховання у дошкільників почуття прекрасного у житті та мистецтві. Студентський ляльковий театр сприяє забезпеченню високої професійної і творчої підготовки студентів дошкільного факультету.

У процесі створення лялькових вистав, студенти випробують себе як актори, художники, декоратори, сценаристи, співаки, музиканти, їх діяльність – це нові відкриття для себе. На кожному занятті театрального гуртка такі основні напрями, як театральне, художньо-прикладне та музичне мають комплексний характер і тісно взаємопов’язані між собою.

Завданням нашого лялькового театру – є не тільки розважати, не тільки дарувати радість, але й виховувати маленьких глядачів, "розкривати очі" на ідеали, робити дитину щирішою, добрішою, кращою, розумнішою.

Протягом багатьох років студентський ляльковий театр "Від А до Я" факультету дошкільної освіти проводить волонтерську роботу в дитячому будинку «Родина» та в обласному спеціалізованому будинку дитини №3 м. Харкова, де виховуються діти, що потребують соціального захисту. Наш театральний колектив також щорічно приймає участь у благодійних акціях «Серце віддаю дітям» з показом лялькових вистав, з розвиваючими іграми і подарунками для дітей. За благодійні виступи з театралізованими постановками, ляльковими виставами, розважальними програмами у закладах дошкільної освіти та дитячих будинках м. Харкова студентський ляльковий театр "Від А до Я" неодноразово отримував подяки, грамоти від адміністрацій закладів міста. Студентський ляльковий театр "Від А до Я" перебуває у постійному творчому пошуку, має оригінальне творче обличчя, сценічну та музичну культуру, учасники колективу користуються заслуженою повагою та любов'ю у маленьких глядачів, їх талановиті професійні виступи не залишають байдужими нікого.

Також, на базі Музею іграшки працює науковий гурток «Музейна педагогіка» під керівництвом доцента кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін М. В. Кордубан. У роботі наукового гуртка беруть участь студенти факультету дошкільної освіти. Діяльність гуртка спрямовано на теоретико-методичне обґрунтування сучасних підходів до використання іграшок у навчанні та вихованні підростаючого покоління, розробку практичних заходів щодо формування національної свідомості, толерантного ставлення майбутніх вихователів до традицій та культури різних етносів. Мета роботи студентського наукового гуртка – розвиток творчих здібностей студентів, поглиблення знань з дошкільної педагогіки, отримання професійних знань і умінь, формування та удосконалення навичок самостійної наукової роботи, створення науково-методичної бази Музею іграшки.

Інформаційно-просвітницька робота музею включає лекції-консультації для батьків щодо правильного підбору іграшок для дітей різних вікових груп; навчально-практичні семінари для педагогів та вихователів.

Музей іграшки факультету дошкільної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди – це місце, де зберігаються та експонуються предмети культури, побуту, історії, мистецтва. Це місце, куди приходять дорослі та діти, щоб побачити, дізнатися щось рідкісне, те, чого не побачиш кожного дня і що хочеться запам'ятати. Особливістю нашого Музею іграшки є те, що кожен експонат доступний відвідувачам. Вони можуть його не тільки розглядати, але і потримати у руках. Насамперед це стосується дошкільників, їм недостатньо лише побачити щось очима, вони більше й краще запам'ятовують, коли доторкаються до речі, візьмуть її в руки, пограють з нею.

Важливим напрямком в роботі нашого музею є просвітницька діяльність щодо ознайомлення відвідувачів з тематичними експозиціями з використанням ігрових, інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій. Всього лише за три роки існування музею він набув популярності серед маленьких харківʹян і їх батьків та гостей університету і міста. У планах музею розширення експозиції та розробка нових екскурсійних програм.

Двері Музею іграшки факультету дошкільної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди завжди відчинені для всіх бажаючих зануритись у чарівний і дивовижний світ ляльок.

61168, м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, кор. В, к. 211.
Попередній запис та довідки за телефонами:

+380997025973
+380676988829

Куратор проекту:

доцент кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.