Засідання Регіонального круглого столу «Шляхи збереження здоров’я дітей, підлітків і студентської молоді в умовах воєнного стану»

20 жовтня 2022 року на факультеті природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти відбулося засідання Регіонального круглого столу «Шляхи збереження здоров’я дітей, підлітків і студентської молоді в умовах воєнного стану», організоване кафедрою здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології та кафедрою спеціальної педагогіки та присвячене 300 річчю від дня народження Г.С.Сковороди.

З вітальним словом і побажаннями плідної роботи, цікавих дискусій до учасників круглого столу виступив ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент НАПН України Бойчук Ю.Д. 

У роботі засідання Регіонального круглого столу взяли участь директор ДУ «Інститут охорони здоров᾿я дітей та підлітків НАМН України», доктор медичних наук, професор Даниленко Георгій Миколайович, координатор з наукової роботи факультету природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти, завідувачка кафедри анатомії і фізіології людини імені Я.Р.Синельникова, кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри Комісова Тетяна Євгенівна, завідувачка Ресурсного Центру з підтримки інклюзивної освіти Лященко Віра Михайлівна.

Науменко Н.В., к. пед. наук, доцент, доцент кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології ХНПУ імені Г.С.Сковороди зазначила, що співорганізаторами заходу виступили Департамент науки і освіти Харківської області, Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

Засідання круглого столу відбувається в умовах воєнного стану, тому приємно вражає академічне представництво учасників конференції, серед яких науковці зі сфери здоров’язбереження, спеціальної освіти та здобувачі бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти факультету природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти спеціальності 016 «Спеціальна освіта».

Серед доповідей, які представлені науковцями, були «Важливі зміни, які потребує освіта України» (д.б.н., проф. Гончаренко М.С.), «Психічна саморегуляція як засіб збереження особистісного благополуччя учасників освітнього процесу» (д.психол.н., проф. Бацилєва О.В.), «Роль і значення позашкільної освіти як чинника збереження нервово-психічного здоров’я дітей з особливими освітніми потребами» (к.психол.н., доц. Коваленко В.Є.), «Застосування хібукі-терапії у психологічній реабілітації дітей, що постраждали внаслідок військових дій в Україні» (д.пед.н., проф. Казачінер О.С.), «Безпечне освітнє середовище: профілактика дитячого травматизму в умовах військового стану» (к.пед.н. Астахова М.С.), «Шляхи формування загальних компетентностей майбутніх фахівців спеціальної освіти засобами дисципліни «Фізичне виховання» в умовах воєнного стану» (к.пед.н., доц. Науменко Н.В.) тощо.

Організатори Регіонального круглого столу:

  • Бацилєва О.В. – д. психол. н., проф., проф. кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології ХНПУ імені Г.С.Сковороди
  • Галій А. І. – завідувачка кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології ХНПУ імені Г. С. Сковороди, к.б.н., доц.
  • Коваленко В. Є. – в.о. завідувачки кафедри спеціальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, к. психол. н., доц.
  • Комісова Т. Є. – координатор з наукової роботи факультету природничої, спеціальної і здоров᾿язбережувальної освіти, завідувачка кафедри анатомії і фізіології людини імені Я.Р.Синельникова, к.б.н., доц., проф. кафедри ХНПУ імені Г. С. Сковороди
  • Микитюк С. О. – декан факультету природничої, спеціальної і здоров᾿язбережувальної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди, д.п.н., проф.
  • Науменко Н. В. – к.п.н., доц. доц. кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.