Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка запрошує здобувачів закладів вищої освіти

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка запрошує здобувачів закладів вищої освіти із територій, на яких ведуться активні бойові дії, інших ЗВО на навчання за програмами академічної мобільності*

Внутрішньо переміщеним особам може бути надане місце в студентському гуртожитку за погодженням з місцевою військовою адміністрацією. Здобувачі пільгових категорій зможуть скористатись й іншими наданими їм правами відповідно до чинного законодавства.

Пропонується така дорожня карта (послідовність) організації навчання в ТНПУ за програмами академічної мобільності.

1. Укладання угоди між ТНПУ та ЗВО, що направляє на навчання за програмою академічної мобільності. Форма міжінституційної угоди на офіційному сайті ТНПУ

2. Укладення програми академічної мобільності з кожним здобувачем (індивідуально плану навчання на період перебування в ТНПУ) із зазначенням компонентів освітньої програми (навчальних дисциплін, практик, курсових робіт) та їх обсягів тощо (форма за покликанням). 

Освітні програми та їх компоненти розміщені на офіційному сайті ТНПУ.

3. Зарахування здобувачів на навчання на період реалізації програми академічної мобільності до академічних груп (видається наказ ректора).

4. Надання здобувачам цілодобового доступу (паролю) до електронної системи ТНПУ – всіх електронних ресурсів навчального процесу, а також фонду наукової бібліотеки.

Заняття за програмами академічної мобільності проводитимуться за розкладами відповідних факультетів і академічних груп (https://info.elr.tnpu.edu.ua/).

__________________________________________

У випадку, якщо здобувач захоче продовжити здобуття вищої освіти в університеті у повному обсязі освітньої програми і отримати диплом ТНПУ державного зразка, він може бути переведений до університету за встановленою процедурою.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.