Кафедра фізики і хімії

Кафедра фізики і хімії утворена на фізико-математичному факультеті на базі найпотужніших кафедр ХНПУ імені Г.С. Сковороди, які представляють відповідні секції.

Стратегічне завдання розвитку кафедри – підвищення якості освіти, участь студентів у науково-дослідній роботі.

Секція фізики заснована на базі однієї з найстаріших кафедр ХНПУ імені Г.С. Сковороди зі своєю багатою історією та науковими традиціями. 

Основне завдання секції – фундаментальна підготовка майбутніх вчителів фізики. 

На сьогоднішній день освітній процес забезпечують 1 професор, 5 доцентів та 1 викладач. Професорсько-викладацький склад секції фізики постійно займається науковою роботою, публікує статті у фахових вітчизняних та зарубіжних періодичних виданнях, виступає з доповідями на наукових конференціях.

Основні напрямки науково-дослідної роботи секції фізики:

  1. Методологія і методика застосування нових сучасних технологій у навчанні фізики.
  2. Дослідження деяких актуальних питань фізики твердого тіла.

Назва кафедральної теми: Удосконалення процесу навчання фізиці в ЗВО в умовах сучасного освітнього процесу засобами інтерактивних технологій

Реєстраційний номер: 0120U104704.

Секція фізики забезпечує викладання навчальних фізичних дисциплін у підготовці магістрів і бакалаврів за спеціальностями: 014 Середня освіта «Математика», 014 Середня освіта «Фізика», 014 Середня освіта «Інформатика» на фізико-математичному факультеті. 

Секція хімії забезпечує підготовку здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта «Хімія». 

Мета діяльності: забезпечення ефективної підготовки висококваліфікованих фахівців для викладання хімії в закладах освіти.

У секції працюють 3 доценти та 2 викладачі.

Стратегічні напрями діяльності:

  • Дослідження міжфазних та гомогенних електролітичних систем;
  • Реакційна здатність та кількісні співвідношення структура-активність біологічно-активних систем;
  • Методологія і методика викладання спеціальних дисциплін у закладах вищої освіти та загальноосвітній школі.

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.