Група сприяння академічній доброчесності

Завдання Групи сприяння академічній доброчесності:

  • координація дотримання академічної доброчесності;
  • розробка і вдосконалення нормативної та інформаційної бази Університету з питань сприяння академічній доброчесності, механізмів запобігання, виявлення та процедуру розгляду випадків порушення академічної доброчесності в Університеті;
  • популяризація дотримання академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та працівників;
  • залучення здобувачів та їх об’єднань, стейкхолдерів до популяризації академічної доброчесності в Університеті.

План роботи у сфері забезпечення академічної доброчесності у ХНПУ імені Г.С. Сковороди на 2023/2024 н.р.

План роботи у сфері забезпечення академічної доброчесності у ХНПУ імені Г.С. Сковороди на 2022-2023 н.р.

План роботи у сфері забезпечення академічної доброчесності у ХНПУ імені Г.С. Сковороди на 2021-2022 н.р.

Склад групи сприяння академічній доброчесності:

Голова Групи сприяння академічній доброчесності

Гоц-Яковлєва Ольга Василівна

Гаранти освітньо-наукових програм:

Директор наукової бібліотеки

Коробкіна Олена Геннадіївна

Завідуючий відділом аспірантури та докторантури

Разуменко Ірина Василівна

Голова СНТ

Федоренко Вікторія Володимирівна

Представник РМУ

Башкір Ольга Іванівна

Голова Студентського Парламенту

Махмудов Даніел Шабанович

Представник здобувачів вищої освіти

Коновальчик Євгенія Олександрівна

 

Що таке академічна доброчесність?

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Чинний в Україні з 28 вересня 2017 року Закон «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ (Стаття 42) і Закон «Про вищу освіту» в редакції від 28 вересня 2017 року, окремо визначають зміст поняття доброчесності в академічній площині.

Що таке кодекс честі?

Кодекс честі є стандартом поведінки студентів та співробітників університету в академічному середовищі.

Кодекс передбачає зобов'язання кожного студента та співробітника університету виявляти повагу до всіх людей, незалежно від статі, раси, релігії, фізичного чи сімейного стану, будь-якої іншої приналежності.

Академічний кодекс честі – набір етичних правил, що окреслює базові позиції етично прийнятної поведінки в певній академічній спільноті.

Які заходи проводяться в університеті щодо поширення принципів академічної доброчесності для здобувачів та викладачів за ОНП ?

1. Проведення вебінарів, тренінгів, круглих столів з популяризації дотримання академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та викладачів

2. Співбесіди зі здобувачами першого року навчання всіх рівнів вищої освіти щодо системизабезпечення академічної доброчесності в університеті, її  нормативної бази
3. Підписання Декларації про дотримання академічної доброчесності в ХНПУ імені Г.С. Сковороди

4. Проведення конкурсу есе серед здобувачів всіх рівнів вищої освіти «Моя академічна доброчесність» (щорічно)

5. Видання збірки есе здобувачів вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, представлених на конкурс «Моя академічна доброчесність» (щороку)

6. Заняття з основ інформаційної культури, академічної доброчесності для здобувачів всіх рівнів вищої освіти університету протягом навчального року (Наукова бібліотека університету, щороку).

7. Проведення тренінгів «Академічна доброчесність як  основа успіху», «Електронні ресурси бібліотеки», «Бібліотека як інформаційно-пошукова система» для здобувачів всіх рівнів вищої освіти університету протягом навчального року (Наукова бібліотека університету, щороку).

8. Відеолекції Наукової бібліотеки, розміщені в репозитарії університету:

9. Презентації Наукової бібліотеки, розміщені в репозитарії університету:

10. Методичні рекомендації «Бібліографічне посилання (загальні правила складання) відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016» (Наукова бібліотека університету, 2020)

 

Забезпечення принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Відповідно до рекомендацій для ЗВО щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності, затвердженими Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року університетська система забезпечення принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин складається з п’яти складників:

Нормативна база:

Інформаційна база:

  • сайт університету,
  • інформаційні та методичні матеріали, присвячені інформаційній грамотності та попередженню плагіату, матеріали, присвячені популяризації принципів академічної доброчесності

http://hnpu.edu.ua/uk/akademichna-dobrochesnist-reputaciya

http://hnpu.edu.ua/uk/division/akademichna-dobrochesnist

Структурні підрозділи та уповноважені комісії:

Інструменти впровадження:

Презентації Наукової бібліотеки, розміщені в репозитарії університету:

Інструменти контролю:

Голова Групи сприяння академічній доброчесності

Гоц-Яковлєва Ольга Василівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.